pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ)
ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ)

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ)

{ਨੋਟ:- ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ...

4.8
(79)
36 నిమిషాలు
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2302+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ)

345 5 5 నిమిషాలు
26 జనవరి 2024
2.

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ) ਭਾਗ - 2

284 5 5 నిమిషాలు
27 జనవరి 2024
3.

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ) ਭਾਗ - 3

344 5 5 నిమిషాలు
29 జనవరి 2024
4.

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ) ਭਾਗ - 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ) ਭਾਗ - 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ) ਭਾਗ - 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ) ਭਾਗ - 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੀਜ਼ਨ - ਦੂਜਾ) ਭਾਗ - 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked