pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਮੁਕਲਾਵਾ 2022
ਮੁਕਲਾਵਾ 2022

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ

ਸਮਾਜਿਕ

ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ: ਸਿਮਰ ਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਗੁਰਵੀਰ ਦਾ ਬਾਪ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਤੇ ਸੁਣੀਂ ਨਹੀ ਤੁਸੀ ਕੁੜੀ ਲਾਵਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿਓ।ਅਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਆਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ... ...

4.9
(2.5K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
64.3K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਮੁੱਖ ਪਾਤਰ: ਸਿਮਰ ਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਗੁਰਵੀਰ ਦਾ ਬਾਪ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਤੇ ਸੁਣੀਂ ਨਹੀ ਤੁਸੀ ਕੁੜੀ ਲਾਵਾਂ ਤੋ ਬ ...

4.9
(2.5K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
64.3K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022

4.8 5 ਮਿੰਟ
01 ਜੂਨ 2022
2

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 2)

4.9 6 ਮਿੰਟ
02 ਜੂਨ 2022
3

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 3)

4.9 5 ਮਿੰਟ
02 ਜੂਨ 2022
4

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 4)

4.9 5 ਮਿੰਟ
03 ਜੂਨ 2022
5

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 5)

4.9 4 ਮਿੰਟ
04 ਜੂਨ 2022
6

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022( ਭਾਗ13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਮੁਕਲਾਵਾ 2022(ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ