pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਮਦਰਹੁੱਡ- ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ
ਮਦਰਹੁੱਡ- ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ

ਮਦਰਹੁੱਡ- ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਵਲ- ਮਦਰਹੁੱਡ (ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ) ਭਾਗ-1 ਨਾਵਲਕਾਰ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ "ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ..." ਨੀਰਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲਾਲੀ ਭਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ...

4.9
(957)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
12456+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-1

838 4.6 3 ਮਿੰਟ
15 ਮਈ 2022
2.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-2

723 4.9 3 ਮਿੰਟ
16 ਮਈ 2022
3.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-3

707 4.9 3 ਮਿੰਟ
17 ਮਈ 2022
4.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked