pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਵਿਅੰਗ

ਲੜੀਵਾਰ

ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਘਰ,, ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,,,ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਖ਼ਲ ਦੇੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,,,ਪਿੰਡ ਦੀ ... ...

4.9
(2.2K+)
1 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
50.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਘਰ,, ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,,,ਜਿਵੇਂ ...

4.9
(2.2K+)
1 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
50.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

4.8 3 মিনিট
04 অগাস্ট 2021
2

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

4.8 4 মিনিট
05 অগাস্ট 2021
3

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

4.9 4 মিনিট
06 অগাস্ট 2021
4

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

4.9 3 মিনিট
07 অগাস্ট 2021
5

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

4.8 3 মিনিট
09 অগাস্ট 2021
6

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ