pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਲੜੀਵਾਰ

ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਘਰ,, ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,,,ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਖ਼ਲ ਦੇੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,,,ਪਿੰਡ ਦੀ ...

4.9
(2.4K)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
55432+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

3K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
04 ਅਗਸਤ 2021
2.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

2K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
05 ਅਗਸਤ 2021
3.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
06 ਅਗਸਤ 2021
4.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ ਭਾਗ 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵੀ ਭਾਗ 20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked