pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ 2.0

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ =(  ਕਹਾਣੀ) ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ| ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਰਮਨ (ਕਲਪਿਕ ਨਾਮ) ਰੁਪਏ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ...

4.9
(4.5K)
7 तास
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
138674+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

3K+ 4.8 4 मिनिट्स
21 सप्टेंबर 2023
2.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ=(ਭਾਗ 2)

2K+ 4.9 5 मिनिट्स
24 सप्टेंबर 2023
3.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ (ਭਾਗ 3 )

2K+ 4.8 4 मिनिट्स
25 सप्टेंबर 2023
4.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ =(ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ =(ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ =( ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ=( ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ =(ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ| =(ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਆ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ=( ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ =(ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ =(ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪੀ੍ਖਿਆ =(ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ =(ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ =(ਭਾਗ 16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ =(ਭਾਗ 17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ =(ਭਾਗ 18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਗ =(19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ=( ਭਾਗ 20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked