pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ( ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ( ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ( ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )

ਪਾਪਾ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ...

4.9
(1.0K)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
56261+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ( ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ) -1

5K+ 4.6 7 ਮਿੰਟ
01 ਮਾਰਚ 2021
2.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ) -2

5K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
03 ਮਾਰਚ 2021
3.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ) -3

4K+ 4.9 7 ਮਿੰਟ
06 ਮਾਰਚ 2021
4.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ) -4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ safar)-13 ਆਖਰੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ -14(ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ੇਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵੇਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ (ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ੇਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ )-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked