pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ    (ਕਹਾਣੀ)
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ    (ਕਹਾਣੀ)

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਕਹਾਣੀ)

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ                   ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇਡ਼ਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ  ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ  ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਕੇ ...

4.9
(878)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
26866+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਇੱਕ )

2K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
2.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( ਭਾਗ ਦੂਜਾ )

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
3.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( ਭਾਗ ਤੀਜਾ )

1K+ 5 3 ਮਿੰਟ
26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
4.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( ਭਾਗ ਪੰਜ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਅੱਠ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( ਭਾਗ ਗਿਆਰਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( ਭਾਗ ਤੇਰਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਚੌਦਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਪੰਦਰਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( ਭਾਗ ਸੋਲ਼ਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ ਸਤਾਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( ਭਾਗ ਅਠਾਰਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਉਨੀ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ ਵੀਹ ) ਤੇ ਅੰਤਿਮ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked