pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 01 )
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 01 )

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 01 )

ਲੜੀਵਾਰ

ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਜੇਕਰ ਵੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਕਈ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਦੋ ਜਿਦੀ ਪੈੱਗ ਲਾਉਂਦੇ । ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਿਲਾਵਰ ਸੀਮਾ ...

4.9
(1.1K)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
33208+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 01 )

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
16 ਜੁਲਾਈ 2022
2.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ :02 )

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
17 ਜੁਲਾਈ 2022
3.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ :03 )

2K+ 5 4 ਮਿੰਟ
17 ਜੁਲਾਈ 2022
4.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 04 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ :05 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ :06 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 07 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ :08 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 09 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 10 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 11 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ :12 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 13 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 14 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 15 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 16 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 17 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ (ਭਾਗ : 18 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 19 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ( ਭਾਗ : 20 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked