pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਸੁਣ,,,,,,ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਲਫਜ਼, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ,,,ਪਰ,ਜਦੋਂ ਦਾ ,,,ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,,,,ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਮੇੰਦਾਰੀਆਂ ਚ ਉਲਝੀ"" ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ"" ...

4.9
(432)
18 నిమిషాలు
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3600+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ -1-(ਲਫਜ਼)

792 5 1 నిమిషం
31 మే 2022
2.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ -2 (ਸੂਹਾ ਚੀਰਾ )

434 5 1 నిమిషం
02 జూన్ 2022
3.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ- 3 (ਮੁਹਬੱਤ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ)

272 5 3 నిమిషాలు
03 జూన్ 2022
4.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ -4 (ਜਨੂੰਨ ਇਸ਼ਕ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮੇਰੀ,ਕਹਾਣੀ-5 (ਫਾਲਤੂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-6 (ਇਹ ਕੀ ਹੈ?)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-7 (ਮੰਜਿਲ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ,-9 ( ਇਕੱਲਾ ਚੱਲ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-10 (ਸਰਦਾਰੀ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-11 (ਅੰਦਾਜ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-12 (ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ- 13,(ਹਾਰ,ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ- 14 (ਕੂਲ਼ੇ ਹੱਥ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮੇਰੀ,ਕਹਾਣੀ -15(ਚਲੇ ਜਾਵਣਗੇ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ -16 (ਬੁਝਾਰਤ,)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ -17 (ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-18 (ਭੇਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਮੇਰੀ,ਕਹਾਣੀ- 19 (ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ -20 (ਵਫ਼ਦਾਰੀ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked