pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ
ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ

ਸਮਾਜਿਕ

ਨਾਵਲ

ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀ ਸੀ,   ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੰਜ ... ...

4.9
(4.0K+)
7 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2.1L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਕਰਮੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀ ਸੀ,   ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ...

4.9
(4.0K+)
7 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2.1L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

4.8 3 ਮਿੰਟ
21 ਮਈ 2022
2

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

4.9 3 ਮਿੰਟ
21 ਮਈ 2022
3

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

4.9 2 ਮਿੰਟ
22 ਮਈ 2022
4

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

4.9 3 ਮਿੰਟ
23 ਮਈ 2022
5

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

4.9 6 ਮਿੰਟ
24 ਮਈ 2022
6

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ (ਮਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਮੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ