ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 1)

ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 1)

ਪਰਿਵਾਰਿਕਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਮਾਜਿਕ
Charanjit Singh Kaler
4.9
452 ਰੇਟਿੰਗ & 213 ਰਿਵਿਊ
6180
2 ਘੰਟੇ
28 ਭਾਗ
"... ਸਰਦਾਰ ਜੀ... ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ... ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਇਸ ਵਾਰ...।" ਸੰਤ ਕੌਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਘਬਰਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਬੋਲੀ। "...ਆਪਣੇ ਘਰ...ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ... ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ...
6180
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
"... ਸਰਦਾਰ ਜੀ... ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ... ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਇਸ ਵਾਰ...।" ਸੰਤ ਕੌਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਘਬਰਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਬੋਲੀ। "...ਆਪਣੇ ਘਰ...ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ... ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ...
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਧਿਆਏ

6
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਮਨਹੂਸ (ਭਾਗ 15)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ