pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ....
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ....

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ....

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ

ਰਵਨੀਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਨ।ਰਵਨੀਤ ਕਾਲਜ ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ... ...

4.9
(425+)
36 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
75.7K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਰਵਨੀਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਨ।ਰਵਨੀਤ ਕਾਲਜ ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿ ...

4.9
(425+)
36 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
75.7K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ

4.8 3 ਮਿੰਟ
16 ਮਾਰਚ 2021
2

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ -2)

4.9 3 ਮਿੰਟ
16 ਮਾਰਚ 2021
3

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ -3)

4.9 3 ਮਿੰਟ
17 ਮਾਰਚ 2021
4

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ -4)

4.9 3 ਮਿੰਟ
17 ਮਾਰਚ 2021
5

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ( ਭਾਗ -5)

4.7 4 ਮਿੰਟ
18 ਮਾਰਚ 2021
6

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ( ਭਾਗ -8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ( ਭਾਗ -10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ -12) ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ