pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,,।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,,।

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,,।

ਨੀਲਾ ਗੂੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰੇ,,,ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਝੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੀਝ ਲਾਈ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ,,,। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਹੋਰ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ...

4.9
(16.3K)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
5.0L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,,।

12K+ 4.7 3 ਮਿੰਟ
09 ਨਵੰਬਰ 2021
2.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,।

9K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
10 ਨਵੰਬਰ 2021
3.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,।

8K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
11 ਨਵੰਬਰ 2021
4.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,।

8K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
13 ਨਵੰਬਰ 2021
5.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,।

8K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
15 ਨਵੰਬਰ 2021
6.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,,!

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ,,,,।

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ