pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਲਵ ਸਰਦਾਰ 
(ਸੀਜ਼ਨ - 1)
ਲਵ ਸਰਦਾਰ 
(ਸੀਜ਼ਨ - 1)

ਦੋ ਸ਼ਬਦ -            ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲ " ਲਵ - ਅਫੇਅਰ " ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਸ - ਰਸ ਕਹਾਣੀ ਸੀ।               ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ...

4.8
(1.3K)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
39588+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - (ਸੀਜ਼ਨ - 1)

2K+ 4.7 20 ਮਿੰਟ
03 ਜਨਵਰੀ 2022
2.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 2

2K+ 4.8 7 ਮਿੰਟ
05 ਜਨਵਰੀ 2022
3.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 3

1K+ 4.8 16 ਮਿੰਟ
07 ਜਨਵਰੀ 2022
4.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ -19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਲਵ - ਸਰਦਾਰ - 20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked