ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਲੇਖ

ਲੇਖ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਪ੍ਰੇਮਸਮਾਜਿਕ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
4.9
2225 ਰੇਟਿੰਗ & 894 ਰਿਵਿਊ
41143
3 ਘੰਟੇ
30 ਭਾਗ
ਨੀ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਵੀਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ । ਫਿਰ ਜਦ ਮੀਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸਦੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹਾਅ ਇਹ ਤਾਂ ...
41143
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਨੀ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਵੀਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ । ਫਿਰ ਜਦ ਮੀਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸਦੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹਾਅ ਇਹ ਤਾਂ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 6 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 7 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 8 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 9 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 10 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 11 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 12 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 13 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 14 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਲੇਖ ( ਭਾਗ 15 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ