ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ....."

"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ....."

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਮਾਜਿਕ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੱਸੀ "SIMERJEET JASSI"
4.9
293 ਰੇਟਿੰਗ & 78 ਰਿਵਿਊ
5957
1 ਘੰਟਾ
24 ਭਾਗ
ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਦਾ! ਸੁੰਨੀ ਗਲੀ ਚ ਮੱਖਣ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਘਰਰ ਘਰਰ ਕਰਦਾ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ! ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਧੁੰਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸਦੇ ...
5957
1 ਘੰਟਾ
ਭਾਗ
ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਦਾ! ਸੁੰਨੀ ਗਲੀ ਚ ਮੱਖਣ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਘਰਰ ਘਰਰ ਕਰਦਾ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ! ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਧੁੰਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸਦੇ ...
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਧਿਆਏ

6
ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ.....
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ...."
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ....
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ.....
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ.....
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ.....
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ....."
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ...."
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ..."
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ...."
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ