pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ
ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ

ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲੀ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ,,, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਾਉਂਦੀ ਸੀ,,, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਸੀ,,, ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ,,, ਓਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,,,, ...

4.8
(3.0K)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
192560+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 1 ) ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ

12K+ 4.6 6 ਮਿੰਟ
10 ਜੂਨ 2020
2.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -2) ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ

9K+ 4.7 3 ਮਿੰਟ
12 ਜੂਨ 2020
3.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -3 ) ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਿੰਪੀ

9K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
13 ਜੂਨ 2020
4.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 4 ) ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ??

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -5) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -6 ) ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -7 ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 8) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 9 ) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 10) ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -11) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 12 ) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 13 ) ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ birthday wish ਕਰਨਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -14) ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀ ਰੀਝ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -15 ) ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਖਾਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 16 ) ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਡ ਪੜਿਆ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ -17 ) ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 18 ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 19 ) ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ( ਭਾਗ - 20 ) ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked