pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਕਿਸਮਤ
ਕਿਸਮਤ

ਕਿਸਮਤ

ਸਿਮਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਰੱਬਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਧੀਅ ਦੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈ ਪਿੱਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋ ਰੋ ...

4.8
(1.9K)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.2L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਕਿਸਮਤ

8K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
12 ਨਵੰਬਰ 2020
2.

ਕਿਸਮਤ

6K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
21 ਨਵੰਬਰ 2020
3.

ਕਿਸਮਤ

6K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
24 ਨਵੰਬਰ 2020
4.

ਕਿਸਮਤ

6K+ 4.7 7 ਮਿੰਟ
30 ਨਵੰਬਰ 2020
5.

ਕਿਸਮਤ

5K+ 4.9 10 ਮਿੰਟ
04 ਦਸੰਬਰ 2020
6.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਕਿਸਮਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ