pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
,ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ,
        ਲੇਖ਼ਕ -ਕਰਮਜੀਤ "ਕੇ. ਕੇ."
,ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ,
        ਲੇਖ਼ਕ -ਕਰਮਜੀਤ "ਕੇ. ਕੇ."

,ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ, ਲੇਖ਼ਕ -ਕਰਮਜੀਤ "ਕੇ. ਕੇ."

ਕੁੱਝ ਸਬਦ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ,,,,,,,,,,,,, ********** ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ 🙏🙏 ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ, ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ!" ...

1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1269+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

,ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ, ਲੇਖ਼ਕ -ਕਰਮਜੀਤ "ਕੇ. ਕੇ."

98 5 3 ਮਿੰਟ
20 ਮਾਰਚ 2024
2.

ਭਾਗ -2

78 5 2 ਮਿੰਟ
21 ਮਾਰਚ 2024
3.

ਭਾਗ -3

75 5 3 ਮਿੰਟ
22 ਮਾਰਚ 2024
4.

ਭਾਗ -4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਭਾਗ -5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਭਾਗ -6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਭਾਗ -7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ--ਭਾਗ -8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਖੁਦਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ --ਭਾਗ -20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked