pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਕੰਜਰ
ਕੰਜਰ

ਕੰਜਰ

ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਰਨੋ ਆਖ ਦੇ ਸਨ ਵਰ੍ਹਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਨੇ ਨੂੰ ੳਹੁਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ...

4.8
(2.6K)
2 மணி நேரங்கள்
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
409865+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਕੰਜਰ

40K+ 4.6 4 நிமிடங்கள்
11 ஜூன் 2021
2.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 2)

27K+ 4.7 6 நிமிடங்கள்
12 ஜூன் 2021
3.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 3)

25K+ 4.7 5 நிமிடங்கள்
12 ஜூன் 2021
4.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਕੰਜਰ ( ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਕੰਜਰ (ਭਾਗ 20) ਆਖਰੀ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked