pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਕਾਲੋ
ਕਾਲੋ

ਕਾਲੋ

ਲੜੀਵਾਰ

ਮਾਹੀ ਤਿੰਨ  ਭੈਣਾਂ ਚ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ।ਪਰ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੀ।ਉਸਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਸਬ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੀਤ।ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹਿ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਦੂਜਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਫ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀ।ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ... ...

4.8
(1.5K+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3.4L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਮਾਹੀ ਤਿੰਨ  ਭੈਣਾਂ ਚ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ।ਪਰ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੀ।ਉਸਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਸਬ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੀਤ।ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹਿ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ...

4.8
(1.5K+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3.4L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਕਾਲੋ

4.7 3 ਮਿੰਟ
20 ਦਸੰਬਰ 2020
2

Kalo

4.6 3 ਮਿੰਟ
23 ਦਸੰਬਰ 2020
3

Kalo

4.8 3 ਮਿੰਟ
25 ਦਸੰਬਰ 2020
4

Kalo

4.7 1 ਮਿੰਟ
01 ਜਨਵਰੀ 2021
5

Kalo

4.8 3 ਮਿੰਟ
07 ਜਨਵਰੀ 2021
6

Kaalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

Kalo

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ