pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਕਾਲਜ ਲਵ ਸਟੋਰੀ 1
ਕਾਲਜ ਲਵ ਸਟੋਰੀ 1

ਕਾਲਜ ਲਵ ਸਟੋਰੀ 1

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿ bsc ਚ  ਪੜਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਉਸਦਾ 4th semester ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਓਨਲਾਇਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ...

4.9
(450)
3 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
9988+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਕਾਲਜ ਲਵ ਸਟੋਰੀ 1

788 5 3 মিনিট
31 অক্টোবর 2022
2.

ਕਾਲਜ ਲਵ ਸਟੋਰੀ 2

628 5 3 মিনিট
08 নভেম্বর 2022
3.

ਕਾਲਜ ਲਵ ਸਟੋਰੀ 3

549 5 4 মিনিট
20 নভেম্বর 2022
4.

ਭਾਂਗ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਭਾਂਗ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਭਾਂਗ ਛੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਭਾਗ ਸੱਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਭਾਂਗ ਸੱਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਭਾਂਗ ਨੋ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਭਾਂਗ ਦਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਭਾਂਗ ਗਿਆਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਭਾਂਗ ਬਾਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਭਾਂਗ ਤੇਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਭਾਂਗ ਚੌਦਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਭਾਂਗ ਪੰਦਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਭਾਂਗ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਭਾਂਗ ਸਤਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਭਾਂਗ ਅਠਾਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਭਾਂਗ ਉਨੀਵਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਭਾਂਗ ਵੀਹਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked