pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਕਹਾਣੀ: ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ: ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ

ਕਹਾਣੀ : ਬੰਦੇ-ਖਾਣੀ ਭਾਗ : ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵੱਟਦਾ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ ਪਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚਮਕ ਉੱਠਦੀਆਂ।ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ...

4.8
(6.8K)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
194480+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਕਹਾਣੀ: ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -1

6K+ 4.7 6 ਮਿੰਟ
20 ਜਨਵਰੀ 2022
2.

ਭਾਗ ਦੋ : ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ

5K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
22 ਜਨਵਰੀ 2022
3.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -3

4K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
24 ਜਨਵਰੀ 2022
4.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਕਹਾਣੀ : ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਭਾਗ : 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਕਹਾਣੀ : ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਕਹਾਣੀ: ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਕਹਾਣੀ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ : 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਕਹਾਣੀ : ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ : 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ : 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ : 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ : 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਕਹਾਣੀ: ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ - 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਭਾਗ 17 ਕਹਾਣੀ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ - 18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਕਹਾਣੀ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਭਾਗ 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ -20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked