pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ( ਲੜੀਵਾਰ-ਨਾਵਲ)
ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ( ਲੜੀਵਾਰ-ਨਾਵਲ)

ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ( ਲੜੀਵਾਰ-ਨਾਵਲ)

ਲੜੀਵਾਰ-ਨਾਵਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ------------------------------ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਕਲਪਨਿਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ...

4.9
(717)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
33396+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ( ਲੜੀਵਾਰ-ਨਾਵਲ)

2K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
01 ਜੂਨ 2021
2.

ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ---ਭਾਗ ਦੂਜਾ--

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
04 ਜੂਨ 2021
3.

-- ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ - **ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ**

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
06 ਜੂਨ 2021
4.

-- ਭਾਗ ਚੌਥਾ -- ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

-- ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ -- ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

-- ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ -- *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

-- ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ -- ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

-- ਭਾਗ ਅੱਠਵਾਂ -- * ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ *

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

-- ਭਾਗ ਨੌਂਵਾਂ -- ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਭਾਗ-ਦਸਵਾਂ *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਭਾਗ-ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਭਾਗ-ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਭਾਗ-ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਭਾਗ-ਚੌਂਦਵਾਂ *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਭਾਗ-ਪੰਦਰ੍ਹਵਾਂ *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਭਾਗ-ਸੋਲਵਾਂ *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਭਾਗ-ਸਤਾਰ੍ਹਵਾਂ *ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ*( ਸਮਾਪਤ🙏)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked