pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਜਿਸਮਾ ਦੀ ਮਹਿਕ
ਜਿਸਮਾ ਦੀ ਮਹਿਕ

ਮੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗਰਮ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਠੰਡੇ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਆਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ

4.6
(1.6K)
48 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
101065+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਜਿਸਮਾ ਦੀ ਮਹਿਕ

11K+ 4.5 4 ਮਿੰਟ
18 ਜਨਵਰੀ 2021
2.

ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਾਗ 2

10K+ 4.8 2 ਮਿੰਟ
20 ਜਨਵਰੀ 2021
3.

ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਾਗ 3

9K+ 4.6 5 ਮਿੰਟ
23 ਜਨਵਰੀ 2021
4.

ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਾਗ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਾਗ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਾਗ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਜਿਸਮਾ ਦੀ ਮਿਹਕ ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਜਿਸਮਾ ਦੀ ਮਿਹਕ ਭਾਗ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਾਗ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਾਗ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked