pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ .....
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ .....

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ .....

‌‌ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆ ਤੇ  ਚਡ਼ੇ ਆਉਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ । ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਦਲ ਕਦੋ ਚਡ਼ਕੇ ਆਉਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਜਾ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ...

4.9
(7.2K)
6 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
184167+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ .....

4K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
30 ਮਈ 2022
2.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ.......(ਭਾਗ ਦੂਜਾ)

3K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
31 ਮਈ 2022
3.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ....(ਭਾਗ ਤੀਜਾ)

3K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
01 ਜੂਨ 2022
4.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ....(ਭਾਗ ਚੌਥਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ....(ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ.... (ਭਾਗ‌ ਛੇਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ.... (ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ (ਭਾਗ ਅੱਠਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ....(ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ....(ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ....(ਭਾਗ ਗਿਆਰਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ....(ਬਾਰਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ....(ਭਾਗ ਤੇਰਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ....(ਬਾਗ‌ ਚੌਦਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ (ਭਾਗ ਪੰਦਰਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ