pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ
ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ

ਪ੍ਰੇਮ

ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ,ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ... ...

4.9
(148+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
6.4K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ,ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਉਸ ...

4.9
(148+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
6.4K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-1)

4.8 4 ਮਿੰਟ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
2

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-2)

5 4 ਮਿੰਟ
14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
3

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-3)

5 4 ਮਿੰਟ
15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
4

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-4)

5 4 ਮਿੰਟ
16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
5

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-5)

5 4 ਮਿੰਟ
17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
6

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ (ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ (ਭਾਗ-12))

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ (ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ(ਭਾਗ-15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ