pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਝੂਠ (ਦੋਸਤੀ ਜਾ ਫਰੇਬ)
ਝੂਠ (ਦੋਸਤੀ ਜਾ ਫਰੇਬ)

ਝੂਠ (ਦੋਸਤੀ ਜਾ ਫਰੇਬ)

ਪ੍ਰੇਮ

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ

ਲੜੀਵਾਰ

ਰੀਮ - ਹਜੇ ਰੂਮ ਵਿਚ ਆਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵਜੀ ,ਰੀਮ ਹੈਲੋ ਅੱਗੋ ਅਮਨ ਫੋਨ ਤੇ -- ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਦਾ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੋ ਰੀਮ--  ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾ  ... ...

4.9
(1.2K+)
4 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
45.9K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਰੀਮ - ਹਜੇ ਰੂਮ ਵਿਚ ਆਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵਜੀ ,ਰੀਮ ਹੈਲੋ ਅੱਗੋ ਅਮਨ ਫੋਨ ਤੇ -- ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਦਾ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕ ...

4.9
(1.2K+)
4 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
45.9K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

1)ਝੂਠ

4.9 3 মিনিট
06 জুন 2022
2

ਝੂਠ

5 4 মিনিট
06 জুন 2022
3

ਝੂਠ

4.9 4 মিনিট
07 জুন 2022
4

ਝੂਠ

5 6 মিনিট
09 জুন 2022
5

ਝੂਠ

4.8 7 মিনিট
19 জুন 2022
6

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਝੂਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ