pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਇਵਾਨ ਸੋਫੀਆ
ਇਵਾਨ ਸੋਫੀਆ

ਇਵਾਨ ਸੋਫੀਆ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ

ਨਾਵਲ

ਬਲਖ਼ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਾਰ ਅਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਅਜੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਵੇਖਦਾ-ਵੇਖਦਾ ਤੁੱਲੇ ਦੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ... ...

5
(292+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3.1K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਬਲਖ਼ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਾਰ ਅਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਅਜੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾ ...

5
(292+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3.1K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਇਵਾਨ ਸੋਫੀਆ

5 3 ਮਿੰਟ
02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
2

ਦਾਦੀ ਮਾਂ

5 4 ਮਿੰਟ
03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
3

ਮਾਰਕੋ

5 3 ਮਿੰਟ
05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
4

ਇਵਾਨ

5 3 ਮਿੰਟ
06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
5

ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ

5 4 ਮਿੰਟ
07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
6

ਭੂਆ ਘਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਨਾਨਕੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਉਦਾਸੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਤਬਾਹੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਇਵਾਨ ਦਾ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਨਵਾ ਘਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਭਟਕਣ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਸਹਿਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ