pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ
ਭਾਗ -1
ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ
ਭਾਗ -1

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ -1

ਦੀਪੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,,,, ਉਹ ਦੋਵੇਂ +2ਚ ਪੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,,, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ +2ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 2ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ,। ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ...

4.7
(1.2K)
49 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
89712+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ -1

10K+ 4.7 5 ਮਿੰਟ
02 ਅਕਤੂਬਰ 2020
2.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ-2

8K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
03 ਅਕਤੂਬਰ 2020
3.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ - 3

8K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
10 ਅਕਤੂਬਰ 2020
4.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ - 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ - 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ - 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ - 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ - 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ - 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭਾਗ - 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਆਖਰੀ ਭਾਗ - 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked