pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਲੜੀਵਾਰ

ਭਾਗ - 1   ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੀ ਸੀ l ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਤੋਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦਾ l ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ...

41 मिनिट्स
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
5976+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

501 5 2 मिनिट्स
04 ऑक्टोबर 2022
2.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

363 5 2 मिनिट्स
05 ऑक्टोबर 2022
3.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

358 5 1 मिनिट
06 ऑक्टोबर 2022
4.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਭਾਗ -8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked