pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ
ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ

ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਿਲਾਸ , ਗਿਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਰੂ , ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚਲਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਗਾਣੇ , ਠੇਕੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚਰਨ । ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਭਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ । ਚਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਿੰਦਾ ...

4.9
(502)
58 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
34309+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ

4K+ 5 3 ਮਿੰਟ
23 ਫਰਵਰੀ 2022
2.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 2 (ਜੋਬਨ ਦੀ ਰੁੱਤ)

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
26 ਫਰਵਰੀ 2022
3.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 3

2K+ 5 5 ਮਿੰਟ
28 ਫਰਵਰੀ 2022
4.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked