pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
"ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ"
"ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ"

"ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ"

ਲੜੀਵਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ 2.0

ਸਸਪੈਂਸ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਤੱਪਦੀ ....ਤਿਖੜ.....  ਦੁਪਿਹਰ ਬੀਰੋ ਤੇ ਨਾਜੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨੋ  ਪਸੀਨੀ  ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਆਲੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਬੀਰੋ ਤੇ ਨਾਜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਪਲਾਘਾਂ  ਪੱਟਦੀਆ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੁਪਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੁੱਕਣੇ , ...

4.9
(5.3K)
9 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
150290+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ"

3K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
19 ਅਗਸਤ 2021
2.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ ੨

2K+ 4.9 6 ਮਿੰਟ
21 ਅਗਸਤ 2021
3.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ-੩

2K+ 5 6 ਮਿੰਟ
24 ਅਗਸਤ 2021
4.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ ੪

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

-ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ ੫

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ -੬

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ -੭

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ -੮

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ -੯

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ- ੧੦

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ -੧੧

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ -੧੨

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ ੧੩

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ ੧੫

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਇਸ਼ਕ ਅਜੀਜੀ ੧੬

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ