pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾ
ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾ

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾ

ਲੜੀਵਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ।ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੇਖਕ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ...

4.9
(511)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
6984+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾ

424 4.7 3 ਮਿੰਟ
16 ਮਾਰਚ 2023
2.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ- ਦੂਜਾ

277 5 3 ਮਿੰਟ
20 ਮਾਰਚ 2023
3.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਤੀਜਾ

235 5 3 ਮਿੰਟ
24 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ- ਚੋਥਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਪੰਜਵਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਛੇਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਸੱਤਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਅੱਠਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਨੌਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਦੱਸਵਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਗਿਆਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਬਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ- ਚੌਦਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ..... ਭਾਗ-ਪੰਦਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ