pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ
ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ

ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ਼ ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਔਖੇ ਵੇਲ਼ੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਏ                        ਪੰਨਾ ਪਹਿਲਾ      ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ...

4.9
(808)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
26197+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
04 ਜਨਵਰੀ 2021
2.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਦੂਜਾ

1K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
06 ਜਨਵਰੀ 2021
3.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਤੀਜਾ

1K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
09 ਜਨਵਰੀ 2021
4.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਚੌਥਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਪੰਜਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਛੇਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਸੱਤਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਅੱਠਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਨੌਂਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਦਸਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਗਿਆਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਬਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਤੇਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਚੌਦਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਪੰਦਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਸੋਲ਼ਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਸਤਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਅਠਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਉੱਨੀਂਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਇੱਕ ਨੂਰ ਅਨੌਖਾ - ਪੰਨਾ ਵੀਹਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked