pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ
ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

" ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ ਐਥੇ ਈ ਐ ",? ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਚ ਪਏ ਬੈਗ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸੀਤਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪਾਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। "ਬਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲ ਮੈਂ ਆਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਛੁਡਵਾ ਦੇਵੇ",! ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ...

4.9
(4.9K)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
121105+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ

3K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
02 ਮਾਰਚ 2023
2.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-2

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
04 ਮਾਰਚ 2023
3.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-3

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
04 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ