ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 1.. ਲੇਖਕ ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 1.. ਲੇਖਕ ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਸਮਾਜਿਕਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ "ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ"
4.9
297 ਰੇਟਿੰਗ & 176 ਰਿਵਿਊ
4477
51 ਮਿੰਟ
12 ਭਾਗ
ਸੰਨ੍  1967.. ਅਸਥਾਨ.... ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿਉਂ ਔਜਲਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਅਪਣੇ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਕ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ.. " ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ...
4477
51 ਮਿੰਟ
ਭਾਗ
ਸੰਨ੍  1967.. ਅਸਥਾਨ.... ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿਉਂ ਔਜਲਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਅਪਣੇ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਕ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ.. " ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ...
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਧਿਆਏ

6
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 6. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 7.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 8 ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 9.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 10..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 11.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 12..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
% ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ