pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 1..  ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 1..  ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 1.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਸੰਨ੍  1967.. ਅਸਥਾਨ.... ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿਉਂ ਔਜਲਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਅਪਣੇ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਕ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ.. " ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ...

4.9
(10.9K)
8 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2.4L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 1.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

4K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
05 ਮਾਰਚ 2023
2.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 2.. .. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

3K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
06 ਮਾਰਚ 2023
3.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 3.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

3K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
08 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 4..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

3K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
10 ਮਾਰਚ 2023
5.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 5..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

3K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
11 ਮਾਰਚ 2023
6.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 6. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 7.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 8 ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 9.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 10..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 11.. ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 12..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 13..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 14..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ.. ਭਾਗ 15..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ