pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ
ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ

ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ  ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ , ਓਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ , ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ , ਸੋ ਅਸੀ ...

4.9
(429)
50 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
13096+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ

2K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
02 ਜੂਨ 2021
2.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ - 2

1K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
02 ਜੂਨ 2021
3.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ -3

1K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
03 ਜੂਨ 2021
4.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ - 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ - 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ - 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ - 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ -8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ - ਆਖਰੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked