pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ
ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ

ਸਮਾਜਿਕ

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ

ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਸੋਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਦ ਸਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਗਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ... ...

4.9
(2.5K+)
4 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.1L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਸੋਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਦ ਸਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਗਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁ ...

4.9
(2.5K+)
4 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.1L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

1) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

5 4 মিনিট
03 ডিসেম্বর 2022
2

2) ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

4.9 3 মিনিট
05 ডিসেম্বর 2022
3

3) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

4.8 3 মিনিট
06 ডিসেম্বর 2022
4

4) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

4.9 2 মিনিট
07 ডিসেম্বর 2022
5

5) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

4.9 4 মিনিট
08 ডিসেম্বর 2022
6

6) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

7) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

8) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

9) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

10) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

11) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

12) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

13) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

14) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

15) ਹਾ ਮੈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ