pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਗੁਰੀ (ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ)
ਗੁਰੀ (ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ)

ਗੁਰੀ (ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ)

ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਵੀ ਆਊ । ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਾ ਜਾਂ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ। ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ...

4.8
(641)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
41892+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਗੁਰੀ (ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ)

5K+ 5 4 ਮਿੰਟ
13 ਮਾਰਚ 2022
2.

ਭਾਗ -2

3K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
14 ਮਾਰਚ 2022
3.

ਭਾਗ -3

3K+ 5 3 ਮਿੰਟ
16 ਮਾਰਚ 2022
4.

ਭਾਗ -4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਭਾਗ -5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਭਾਗ -6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਭਾਗ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਭਾਗ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਭਾਗ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਭਾਗ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਭਾਗ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਭਾਗ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਭਾਗ- 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਭਾਗ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਭਾਗ -15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked