pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਗੂੰਜ
ਗੂੰਜ

ਗੂੰਜ

ਗੱਗੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਓਸਦੀ ਕੁਖ ਸੁੰਨੀ ਸੀ , ਆਸ ਪਾਸ ਚ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਰਤਵ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ । ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਓਸਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ...

4.9
(545)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
18830+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਗੂੰਜ

1K+ 5 4 ਮਿੰਟ
08 ਦਸੰਬਰ 2022
2.

ਗੂੰਜ-2

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
20 ਦਸੰਬਰ 2022
3.

ਗੂੰਜ-3

1K+ 5 4 ਮਿੰਟ
01 ਜਨਵਰੀ 2023
4.

ਗੂੰਜ-4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਗੂੰਜ-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਗੂੰਜ-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਗੂੰਜ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਗੂੰਜ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਗੂੰਜ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਗੂੰਜ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਗੂੰਜ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਗੂੰਜ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਗੂੰਜ-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਗੂੰਜ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਗੂੰਜ-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਗੂੰਜ-16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਗੂੰਜ-17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਗੂੰਜ-18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਗੂੰਜ-19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਗੂੰਜ-20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked