pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਗੁੱਡੀ.....
ਗੁੱਡੀ.....

ਗੁੱਡੀ.....

ਲੜੀਵਾਰ

ਹਰਮੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ,ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਠਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ , ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਓਹਦੀ ਓਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਓਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੀ ...

4.9
(224)
1 तास
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
28421+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਗੁੱਡੀ.....

2K+ 5 2 मिनिट्स
01 फेब्रुवारी 2022
2.

ਗੁੱਡੀ.........

2K+ 5 3 मिनिट्स
01 फेब्रुवारी 2022
3.

ਗੁੱਡੀ..... ਭਾਗ -3

2K+ 5 7 मिनिट्स
02 फेब्रुवारी 2022
4.

ਗੁੱਡੀ...... ਭਾਗ -4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਗੁੱਡੀ......ਭਾਗ -5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਗੁੱਡੀ.......ਭਾਗ - 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਗੁੱਡੀ .......ਭਾਗ - 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਗੁੱਡੀ..... ਭਾਗ- 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਗੁੱਡੀ ......ਭਾਗ - 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਗੁੱਡੀ......ਭਾਗ - 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਗੁੱਡੀ......ਭਾਗ - 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਗੁੱਡੀ....... ਭਾਗ - 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਗੁੱਡੀ......ਭਾਗ - 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਗੁੱਡੀ.....ਭਾਗ - 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਗੁੱਡੀ....... ਭਾਗ - 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਗੁੱਡੀ...... ਭਾਗ- 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਗੁੱਡੀ......ਭਾਗ -17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਗੁੱਡੀ......ਭਾਗ - 18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਗੁੱਡੀ.....ਭਾਗ - 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked