ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ...ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ-1)

ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ...ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ-1)

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਨਾਵਲ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾਸਮਾਜਿਕ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੀ੍ਤ(ਪ੍ਰੀਤ ਕਲਸੀ) "Harpreet kr preet"
4.9
2736 ਰੇਟਿੰਗ & 1033 ਰਿਵਿਊ
33420
3 ਘੰਟੇ
40 ਭਾਗ
ਸਤਿ ਸੀ੍ ਅਕਾਲ ਜੀ।ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ  ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ...
33420
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਸਤਿ ਸੀ੍ ਅਕਾਲ ਜੀ।ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ  ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ... ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ -6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ...ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ -7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ... ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ -8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ... ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ -9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ... ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ-10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ...ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ -11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ... ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ -12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ... ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ(ਭਾਗ -13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ... ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ -14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਘੁੱਗੀਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ...ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ (ਭਾਗ-15)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ