pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਗੈਂਗਵਾਰ
ਗੈਂਗਵਾਰ

ਗੈਂਗਵਾਰ

【ਜ਼ਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ,ਝਗੜਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ 】 【 ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਨਾ,ਚਰਖ ਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਤੋਂ 】 【ਬਿਨ ਮਾਂ ਪਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਤੋਂ 】 【ਆਸ਼ਿਕ ਬਿਰਹਾ ਮਾਰੇ,ਲਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਤੋਂ】

4.7
(881)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
84804+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਗੈਂਗਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

10K+ 4.6 6 ਮਿੰਟ
30 ਮਈ 2020
2.

ਗੈਂਗਵਾਰ-2

8K+ 4.7 10 ਮਿੰਟ
31 ਮਈ 2020
3.

ਗੈਂਗਵਾਰ ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ

7K+ 4.7 8 ਮਿੰਟ
01 ਜੂਨ 2020
4.

ਗੈਂਗਵਾਰ-4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਗੈਂਗਵਾਰ-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਗੈਂਗਵਾਰ-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਗੈਂਗਵਾਰ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਗੈਂਗਵਾਰ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਗੈਂਗਵਾਰ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਗੈਂਗਵਾਰ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਗੈਂਗਵਾਰ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਗੈਂਗਵਾਰ-ਆਖ਼ਿਰੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked