pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਫ਼ਾਤਮਾ - ਆਮਿਰ
ਫ਼ਾਤਮਾ - ਆਮਿਰ

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਫ਼ਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਓਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਓਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਹਦਾ ਜੁੜਵਾ ਭਾਈ ਮਹੰਮਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੇ ...

4.9
(31)
13 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1006+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ-1

234 5 3 ਮਿੰਟ
30 ਅਕਤੂਬਰ 2022
2.

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ-2

220 5 2 ਮਿੰਟ
06 ਨਵੰਬਰ 2022
3.

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ-3

202 5 2 ਮਿੰਟ
06 ਨਵੰਬਰ 2022
4.

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ-4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked