pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਸੀਜਨ - 2
ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਸੀਜਨ - 2

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਸੀਜਨ - 2

ਪਾਰ੍ਟ -1 ਹਸੀਨ ਤੇ ਅਵਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 🙏🏻 ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੂਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਇਸ ਦੇ ਮੈ 8-10 ਪਾਰ੍ਟ ਲਿਖ ਲੇ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਨੇ ...

4.9
(2.0K)
3 घंटे
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
57386+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਸੀਜਨ - 2

1K+ 4.9 5 मिनट
17 जनवरी 2022
2.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -2

1K+ 4.9 4 मिनट
18 जनवरी 2022
3.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -3

1K+ 4.9 4 मिनट
19 जनवरी 2022
4.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ - 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ - 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ - 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ -20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked