pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ *
ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ *

ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ *

**ਦੁਪਹਿਰਾ** ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ...

4.9
(639)
43 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
34.4K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ *

5K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
06 ਮਈ 2022
2.

ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ-ਦੂਸਰਾ *

4K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
07 ਮਈ 2022
3.

ਦੁਪਿਹਰਾ * ਭਾਗ-ਤੀਸਰਾ *

4K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
08 ਮਈ 2022
4.

ਦੁਪਿਹਰਾ * ਭਾਗ-ਚੌਥਾ *

4K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
08 ਮਈ 2022
5.

ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ-ਪੰਜਵਾਂ *

3K+ 4.8 2 ਮਿੰਟ
10 ਮਈ 2022
6.

ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ - ਛੇਵਾਂ *

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ-ਸੱਤਵਾਂ‌ *

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ-ਅੱਠਵਾਂ *

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਦੁਪਹਿਰਾ *ਭਾਗ-ਨੌਵਾਂ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਦੁਪਹਿਰਾ* ਭਾਗ-ਦਸਵਾਂ *

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਦੁਪਹਿਰਾ * ਭਾਗ-ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ *

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਦੁਪਹਿਰਾ* ਭਾਗ-ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ * ਸਮਾਪਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ