pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ  ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ:-      ਕਮਲ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਂ,ਪਿੰਡ ...

4.8
(9.5K)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
318622+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ

5K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
23 ਮਾਰਚ 2023
2.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-2)

4K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
27 ਮਾਰਚ 2023
3.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ(ਭਾਗ-3)

3K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
30 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked